• ANASAYFA
  • HİZMETLERİMİZ
  • Yabancı Çalışma İzni

Yabancı Çalışma İzni

Yabancıların Türkiye’deki çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalışma izinlerinin
esaslarını belirlemek üzere 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun 27.02.2003
tarih ve 25040 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 71 kanun ve 10 kanun hükmünde
kararname ile çeşitli tüzük, yönetmelik ve genelgede düzenlenmiş olan yabancı çalışma izinleri; Yabancıların
Çalışma İzinleri Hakkında Kanun düzenlenerek, mevzuat sadeliği ve birliği temin edilmiş;
farklı kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlıkların çalışma izni verme yetkilerinin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı çatısı altında toplanmasını sağlamıştır. 4817 sayılı Kanun ile Türkiye’deki çalışma
izinleri, muafiyetleri ve sınırlamaları ile izinlerin verilmesi, uzatılması, reddi ve iptali ile ilgili konular
netleşmiştir. Ayrıca söz konusu Kanun ile yabancı çalıştıran işyerleri veya kurumlara, bildirim yükümlülüğü
getirmiş, yabancıların mevzuata uygun çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususunda denetleme, düzenleme
yetkisi ile cezai hükümleri belirlenmiştir. Kanunun uygulanmasına yönelik usul ve esaslar Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama
Yönetmeliği” ile belirlenerek yürürlüğe girmiştir.

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda öngörülen işler Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından;
ülkemizde çalışacak yabancılara ilişkin başvuruların değerlendirilerek uygun bulunanlara
çalışma izni verilmekte, çalışma izinlerine ilişkin adres ve unvan değişikliği ile iptal taleplerini değerlendirilerek
sonuçlandırılmakta, çalışma izninden muaf tutulacak yabancılara çalışma izni muafiyet belgesi
düzenlemekte, yabancıların çalışma izinleri ile ilgili mütalaalar verilmektedir.

Son onbir yıllık dönemde ülkemizin göstermiş olduğu tüm dünya ülkelerine örnek ekonomik gelişme
neticesinde, ülkemiz yabancı ülkelere işgücü göçü veren ülke konumundan yabancı işgücü göçü
alan ülke konumuna gelmiştir. Bu nedenle yabancı çalışma izni talepleri büyük oranda artış göstermiştir. Bu artış, yükselerek devam etmektedir. Bu çerçevede yabancıların çalışma izinlerine ilişkin mevzuat ve
uygulama da önemini artırmıştır. (ALINTIDIR)

E-Mail  : selahattin@populerdanismanlik.com

Telefon : +90 542 456 04 49

 

İhtiyacınızın Olduğu Yerde Biz Varız

Bizi Arayın