• ANASAYFA
  • HİZMETLERİMİZ
  • Yatırım Teşviği Danışmanlığı

Yatırım Teşviği Danışmanlığı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YATIRIM TEŞVİĞİ NEDİR?

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları tebliğine dayanarak sağladığı devlet destekleridir. Desteklerden yararlanmak isteyen firmalarbu kapsamda, Yatırım Teşvik Belgesi alarak ilgili belgenin kendilerine sağladığı destek kalemlerinden belgede belirtilen süre boyunca faydalanabilirler. Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan bir belge olup Karar'ın amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenir.

Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, birlikler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları yüzde elliyi geçen kurum ve kuruluşlar) ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri  teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edebilir.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Kapsamında Yatırım Teşvik Sistemi;

1. Genel

2. Bölgesel

3. Stratejik

4. Öncelikli Yatırımlar olamak üzere dört şekilde sınıflandırılmaktadır.

Yatırım Teşvik Sistemi Kapsamında;

  1. 1. Komple Yeni Yatırımlar

  2. 2. Makine ve Teçhizat Alımları

  3. 3. Bina ve İnşaat Harcamaları

  4. 4. Kapasite Arttırımları

  5. 5. Personel İstihdamı

  6. 6. Yazılım Giderleri DESTEKLENİR

Yatırım Teşvik Belgesi ile Firmalar;

- Kdv İstisnası

- Kdv İadesi

- Yatırım Yeri Tahsisi

- SGK Prim Desteği

- Gümrük Vergisi Muafiyeti

- Vergi İndirimi

- Faiz/ Kar Payı Desteği gibi kalemlerde desteklenir.

 

E-Mail  : mukerrem@populerdanismanlik.com

Telefon : +90 506 158 79 29

 

İhtiyacınızın Olduğu Yerde Biz Varız

Bizi Arayın