• ANASAYFA
  • İhracat Desteklerine Getirilen Değişiklik Hakkında

İhracat Desteklerine Getirilen Değişiklik Hakkında


 

23 Şubat 2024 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 8191 sayılı Karar ile İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 444 üncü maddesi ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

Kararda yapılan Değişikliklere göre:

  • “Sezonluk Fuar” tanımı getirilerek, “aynı takvim yılı içerisinde aynı ülkede aynı sektöre yönelik aynı isimle” farklı tarihlerde düzenlenen fuarların ikisine katılımın tek bir fuar katılımı olarak değerlendirilmesi sağlanmıştır. Bu haktan 3 kere yararlanmak mümkündür. Bu sayede bir takvim yılında destek alınabilecek azami fuar sayısı 5’ten 8’e yükselmiştir.

 

  • “Tasarım ve ürün geliştirme projesi desteği” (halen destek kapsamında olan projeler ve Bakanlığa ulaşmış olan başvurular hariç) kaldırılmıştır. Bunun yerine” Yeşil mutabakata uyum projesi desteği” getirilmiştir. Şirketler tarafından yeşil mutabakata uyum projesi kapsamında alınan danışmanlık hizmeti giderleri, 5 yıl boyunca %50 oranında ve azami 10 Milyon TL’ye kadar desteklenebilecektir. Bu destekten Turquality programı kapsamındaki firmalar da faydalanabilecektir.

 

  • Karar kapsamında Tasarımcı şirket ve tasarım ofisi desteğinden faydalanan şirketler, bu destek süresi boyunca yurt dışı marka tescil, pazara giriş projesi, yurt dışı fuar, birim kira, tanıtım, gemi yat tasarım, Marka ve Turquality ve Ur-Ge desteklerinden yararlandırılmayacaktır.
  • Çok kanallı zincir mağaza destek limitleri güncellenmiş ve yıllık destek üst limiti 56 Milyon TL’den 180 Milyon TL’ye yükseltilmiştir. Ayrıca destek süresinin bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl uzatılmasına imkân tanınmıştır. Zincir mağaza desteğinden yararlanan şirketlerin pazara giriş belgeleri, yurt dışı fuar ve yeşil mutabakata uyum projesi desteklerinden yararlanmasına imkân tanınmıştır.

 

  • İhracatçı Birlikleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi proje ve fuar destekleri kapsamı genişletilmiştir.

 

  • Haksız veya yersiz destek alanlara uygulanacak müeyyideler genişletilmiştir.

 

  • Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında yer alan veya İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olan ülkelerden Bakanlıkça belirlenecek olanları için Birim kira, TURQUALITY ve Marka Destek Programları kapsamındaki destek süreleri bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl süreyle uzatılacak, Marka Destek Programından TURQUALITY’e geçen şirketler için ise destek süreleri yeniden başlayacaktır.

 

  • Süre uzatımı kapsamına alınacak ülkeleri de kapsayacak olan uygulama genelgesinin Ticaret Bakanlığı tarafından kısa süre içinde yayımlanması beklenmektedir.Tüm Duyurular