Sıkca Sorulan Sorular

Prim desteğinden kimler yararlanabilecek?

İstihdama Dönüş Prim Desteği’nden ihale konusu iş üstlenen iş yerleri hariç, özel sektör işverenlerine ait iş yerlerinde çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.

Prim desteğinden yararlanma süresi nedir?

İşverenler, prim desteğinden 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren İş Kanununda yer alan fesih yapılamayacak sürenin sonuna kadar her ay yararlanabilecektir.

Prim desteği tutarı ne kadar?

Prim desteği tutarı; kapsama giren ve Kuruma bildirilen sigortalının prim ödeme sayısının 53,67 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadardır.
Sigortalı için 30 gün üzerinden bildirim yapıldığı varsayıldığında; işveren aylık
30 x 53,67 = 1.610,10 TL prim desteğinden yararlanabilecektir.

İşveren yabancı sigortalılardan dolayı bu destekten yararlanır mı?

Destekten başvuru tarihi itibarıyla sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir. Sigortalının özel sektör iş yeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla yabancı kimlik numarasının olmaması gerekmektedir.

Destek süresi bittikten sonra işveren destekten yararlanılanları istihdam etmek zorunda mıdır?

İşveren, destekten yararlanılan sigortalılarının yarısından her birini, destek uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, destek kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür.

Sıkca Sorulan Sorular