Duyurular

Güncel İş İlanları

En güncel iş ilanları için tıklayınız.

Nisan 2021 Dönemi Nakdi Ücret Desteği...

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri, 10 Mayıs'ta çalışanların banka hesaplarına yatırılacaktır.

Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan çalışanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Görev Belgesinin Geçerlilik Süresinin ...

İçişleri Bakanlığı tarafından 07.05.2021 tarihli Çalışma İzin Görev Belgesi Süresinin Uzatıldığına İlişkin genelge yayımlandı.

İçişleri Bakanlığınca muafiyet kapsamındaki işveren ve çalışanların manuel olarak doldurdukları çalışma izni görev belgesi formunun geçerlilik süresi 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00’e kadar uzatıldı.

Genelgede, tam kapanma döneminde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilen işkolları ve görevlileri tespit edilerek duyurulduğu bildirildi.

Genelgede, tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan işkollarında üretim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak ve muafiyetlerin suistimal edilmesini önlemek amacıyla, sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf iş yerlerinde görevli kişilere e-Başvuru sistemi üzerinden “çalışma izin belgesi” veya manuel olarak doldurularak çalışan ve iş yeri yetkilisince imzalanıp onaylanan “çalışma izni görev belgesi formunu” alma ve denetimlerde ibraz etme zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı.

Genelgede, Nace kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işvereninin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle çalışma izni görev belgesi alamayanlar ile erişim hatası gibi geçici durumlar göz önünde bulundurulduğunda;sistem üzerinden görev belgesi alınamamasının üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksamaya yol açmaması için işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresinin 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00’e kadar uzatıldığı ifade edildi.

Sadece Kısıtlamalardan Muaf Olan Ailelerin Çocukları...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlığa bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin tam kapanma döneminde, sadece kısıtlamalardan muaf olanların çocuklarının bakım ve gözetim ihtiyaçlarının güvenli bir ortamda sağlanabilmesi amacıyla, faaliyetlerinin devam edeceğini açıkladı.

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İçişleri Bakanlığı’nın 26 Nisan 2021 tarihli genelgesi doğrultusunda mevcut tedbirler kapsamında kısıtlamalardan zorunlu kamu hizmetlerini sürdürenlerin, üretim, güvenlik, sağlık ve sosyal hizmet alanı gibi bazı çalışma alanlarına muafiyet sağlandığını hatırlatarak, bu doğrultuda Bakanlık tarafından izni verilen ve denetlenen özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin tam kapanma döneminde, sadece kısıtlamalardan muaf olanların çocuklarının bakım ve gözetim ihtiyaçlarının güvenli bir ortamda sağlanabilmesi amacıyla, faaliyetlerinin devam edeceğini açıkladı.

Ayrıca, valilikler tarafından daha önce verilen yetki doğrultusunda bu kuruluşlarla ilgili yerel düzeyde kararlar verilebileceği de açıklandı.

COVID-19 Sürecinde İşyerlerinde...

COVID-19 Sürecinde İşyerlerinde Alınması Gereken Önlemlere ilişkin dokümanlara aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan İşyerlerinde Koronavirüse (Covıd-19) Karşı Alınması Gereken Önlemler

MESS tarafından hazırlanan COVID-19 Sonrası İş Seyahati Kılavuzu

ILO tarafından hazırlanan İşverenler İçin COVID-19 Önlem Rehberi

İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği...

Nisan ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri 5 Mayıs 2021 tarihinde çalışanların banka hesaplarına yatırılacaktır.

 Sistemde IBAN bilgileri bulunmayan çalışanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Ücretsiz İzin ve İşten Çıkarma Yasağı...

30 Nisan 2021 Tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince Ücretsiz İzin ve İşten Çıkarma Yasağı uygulamalarının süreleri 30/06/2021 tarihine uzatılmıştır.

 

3930 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince;


Bilindiği üzere, 4857 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesi kapsamında her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 17.04.2020-17.05.2021 tarihleri arasında kanunda belirtilen haller dışında işveren tarafından feshedilememekteydi. 


3930 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu sürenin 2 ay daha uzatılmasına karar verilmiş olup, 30.06.2021 tarihine kadar 4857 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesinde belirtilen haller dışında işveren tarafından her türlü iş ve hizmet sözleşmesi feshedilemeyecektir.


Ayrıca, 17.04.2020 – 17.05.2021 tarihleri arasında işveren işçiyi tamamen ücretsiz izne çıkarabilmekteydi. 


3930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince bu süre 2 ay daha uzatılmış olup,  işverenler işçileri 30.06.2021 tarihine kadar ücretsiz izne çıkartabileceklerdir.