• ANASAYFA
 • BLOG
 • Milli Eğitim Bakanlığı Ustalık Telafi Programı Kapsamında

Milli Eğitim Bakanlığı Ustalık Telafi Programı Kapsamında

İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN ÇIRAK, STAJYER VE ÖĞRENCİLERE YAPILACAK ÜCRET DESTEĞİ

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre, aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının %30’undan az olamayacağına dair karar alınmıştır.

Kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12’nci sınıf öğrencilerine yapılacak ödemeler asgari ücretin %50’sinden az olamayacaktır.

Mesleki eğitim merkezi programı dışındaki okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri; mesleki eğitim merkezi programına devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamı işverenlere destek olarak ödenecektir.

Devlet desteği ve ücret seviyelerine ait düzenlemeler 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından itibaren olmak üzere beş eğitim ve öğretim yılı boyunca uygulanacaktır.

Mesleki eğitim merkezlerine kimler başvurabilir?

Mesleki eğitim merkezi öğrencileri haftada 1 gün okulda teorik eğitim, 4 gün işletmelerde pratik eğitim alır. Bu doğrultuda mesleki eğitim merkezlerine kayıt olma şartları:

 • • En az ortaokul veya imam hatip ortaokulunu bitirmiş olmak.
 • • Sağlık durumu ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olmak. Bu durum gerektiğinde sağlık/sağlık kurulu raporuyla belgelendirilir.
 • • Kayıt olacağı meslek dalı ile ilgili bir iş yeriyle sözleşme imzalamak (Sözleşme imzalanacak iş yerinde "Usta Öğreticilik Belgesine" sahip bir usta bulunması gerekir).
 • • Kayıt için yaş sınırı yoktur.
 • • Öğrenci kayıtları yıl boyu devam eder.

 

Ustalık Telafi Programı

 • • Millî Eğitim Bakanlığının 13.10.2021 tarihli ve 34541388 sayılı yazısı ile lise mezunu olan ve ustalık belgesine sahip olmak isteyenler için telafi programı uygulamaya konulmuştur. Bu programa göre; programın süresi, ilgili alan/dalın çerçeve öğretim programında belirtilen süre kadar olup en fazla 27 hafta olarak uygulanacaktır.
 • • Programın eğitim içeriğinin tamamı işletmelerde yapılacaktır.
 • • Eğitime bir işletme ile sözleşme yapıldıktan sonra başlanacaktır.
 • • Eğitim sonunda başarılı olanlara “Ustalık Belgesi” düzenlenecektir.
 • • Program 184 meslek dalında uygulamaya konulmuştur.

 

Mesleki eğitim merkezlerine başvuru süreci ve aşamaları

 • • Mesleki eğitim merkezleri tüm illerde bulunmaktadır.
 • • En az ortaokul mezunu olan adaylar yıl boyunca kayıt yaptırabilir.
 • • 184 farklı dalda başvuru yapılabilmektedir.
 • • Haftada 1 gün okulda teorik, 4 gün ise işletmelerde beceri eğitimi verilmektedir.
 • • Çıraklık eğitimi 3 yıl, kalfalık eğitimi 1 yıl sürmektedir.
 • • Mesleki eğitim merkezine devam eden 9,10 ve 11. Sınıf öğrencileri asgari ücretin en az %30'unu, 12. Sınıf öğrencileri asgari ücretin en az yarısı kadar maaş alırlar.
 • • Mesleki eğitim merkezi mezunları “Ustalık Belgesi” ile “Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması” alarak kendi iş yerlerini açabilirler.
 • • Ustalık belgesine sahip olanlar çırak öğrenci istihdamı için “İş pedagojisi eğitimi” ile “Usta Öğretici” belgesine sahip olurlar.

 

İhtiyacınızın Olduğu Yerde Biz Varız

Bizi Arayın