Konkordato Hakkında

Ödeme güçlüğü içerisinde bulunan gerek tüzel kişiler gerekse herhangi bir ticari faaliyeti olmasa dahi gerçek kişiler, içinde bulundukları mali kriz durumundan kurtulmak üzere, konkordato başvurusunda bulunabilirler.

Borçlu gerçek kişi veya tüzel kişiler, uzman ekibimizce son güncel değişiklikler esas alınarak hazırlanan proje raporu ve İİK md. 286’da belirtilen ekleriyle eksiksiz olarak konkordato müessesesine başvurmak suretiyle borcunu yapılandırma ve nihayetinde mali kriz durumundan kurtulma imkanına sahip olabilmektedir.

Uzman ekibimizce 1,5 yılı aşkın süredir, verilen mahkeme kararlarından edinilen tecrübeyle hazırlanan proje raporlama hizmetleri haricinde borçlu şirket/gerçek kişilerin kesin mühlet süreci içerisinde yaşanması muhtemel uyuşmazlıklarda ayrıca teknik destek ve danışmanlık hizmetleri de verilmektedir.

Çözüm ortaklığımız konkordato başvuru sürecinden kesin mühlet sürecinin hitamı sonucunda alacaklılar toplantısının tatbiki ve tasdik yargılamasının sonuna kadar devam etmektedir. Bu noktada sürecin hukuki ve mali her aşaması ekibimizce gerçekleştirmektedir.