Popüler Danışmanlık İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı

 

Doğru insan kaynağının en doğru yöntemlerle geliştirilmesi hedefiyle iş birliği içerisinde olduğumuz şirketlere “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi” süreçlerinin kurulması ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmaktayız.

  • Seçme ve Yerleştirme Faaliyetlerimiz

İhtiyaç olan İnsan kaynağının belirlenmesi sonucunda stratejik işe alım teknikleri ve yetkinlik bazlı mülakatlarla desteklenerek her pozisyonda işe alım sürecini uygulamaktayız. Değerlendirmelerimiz sonucunda kısa listede sunacağımız adayların mülakat envanterleriyle birlikte adayın yetkinlik, pozisyon ve kurum kültürü yapısına uygunluğu tespit edilerek, aday sunumlarımızı yapmaktayız.

  • Kurumsal Vizyon Oluşturma Faaliyetlerimiz

Kurum yapısının gözden geçirilmesi sonucunda ihtiyaç olan prosedürel çalışmaların yapılması ile kurumsal sistematiğin oluşturulmasına yönelik çalışmalarımızdır.

  • Bordrolama ve Endüstriyel İlişki Yönetimi Faaliyetlerimiz

Kurumların endüstriyel yükümlülüklerini oluşturulmasına yönelik çalışmalarımızı kapsamaktadır. Bordro hesaplama yöntemleri ve çalışana yönelik planlanan fazla mesai ve prim gibi yan hakların hesaplamaları ve bordrolaştırma çalışmalarının standartlaştırması sağlanmaktadır. Ayrıca diğer kurumlarla resmi standartları planlanması sağlanmaktadır.

  • Organizasyonel Gelişim Faaliyetlerimiz

İş birliği içerisinde yer aldığımız kurumlara mevcut kadro analizi, unvan yapısı, şirket organizasyon yapısının gelişim dinamiklerine göre hiyerarşik olarak detaylandırılması çalışmalarımızı yapmaktayız. Pozisyon bazlı yetkinlik, yeterlilik ve bağımlılık ölçümleri yapılarak pozisyon standartlarını oluşturmaktayız.

  • Eğitim, Gelişim ve Ödüllendirme Faaliyetlerimiz

Pozisyon bazlı eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitim planlamalarının yapılması konusunda çalışmalar yaparak gerekli görülmesi durumda eğitim organizasyonun yapılmasının sağlamaktayız.

  • Performans & Kariyer Yönetim Faaliyetlerimiz

Geliştirdiğimiz yöntemlerle çalışanların performans gelişimlerini yakından takip edecekleri sistemi yetkinlik, yeterlilik ve hedef ölçümleri yapılarak standartlaştırmak ve potansiyel insan kaynağının ortaya çıkmasını sağlamakta ve geribildirimlerle gelişimini takip etmekteyiz.

  • Ücretlendirme Yönetim Faaliyetlerimiz

Pozisyon bazlı iş değerlemesi ve iş ailelerinin oluşturulması ve bunların şirketin diğer pozisyonlarıyla derecelendirilmesi çalışmalarımızı yapmaktayız. Aynı zamanda istenilen pozisyonlarda ücret piyasa araştırması da yapmaktayız.