1-BÜYÜK ÖLÇEKLİ FİRMA UYGULAMASI

FİNANSAL SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN

YENİDEN YAPILANDIRMASI UYGULAMASI (14.10.2019)

Banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler (Finansal Kuruluşlara 25 Milyon TL Üzeri Anapara Borcu Olan Firmalar) için “Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY)” uygulamasına başlanmıştır.

Şartları sağlayan borçlu şirketlerin 09.10.2019 tarihli “Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması (Büyük Ölçekli Uygulama) kapsamında başvuru yapması ve aynı kapsamda anlaşma sağlaması gerekmektedir.

Uygulamayla borçlarını ödemeye niyetli olan, ancak gelir-gider dengesi bozulduğu için edimlerini yerine getiremeyen müşterilerin geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine imkân verilmektedir.

Yeniden yapılandırma uygulaması, 7168 saylı Kanun (torba Kanun) ile 5411 sayılı Bankacılık Kanuna eklenen Geçici 32’nci maddesi kapsamında yürütülecektir. Bu düzenleme kapsamında bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile kredi ilişkisinde bulunan borçluların bu kuruluşlar nezdindeki kredi borçlarına ilişkin olarak, çerçeve anlaşma ve sözleşmeleri kapsamında alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine, üretim, yatırım, istihdam faaliyetlerini sürdürmelerine imkân sağlanmaktadır.

Banka ve finansal kurumlara 25 milyon TL ve üzerinde kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler FYY uygulamasından yararlanabilecektir. Haklarında iflas kararı bulunan borçlular FYY’den yararlanamayacaktır.

Yapılandırma kapsamına alınabilecek borçlular; en yüksek alacaklı üç alacaklı kuruluştan birine, Çerçeve Anlaşması ekinde belirtilen formata uygun bir Başvuru ve Taahhüt Mektubu’na sürecin gerektirdiği diğer belge ve bilgileri de ekleyerek başvuruda bulunurlar. Söz konusu ek bilgi ve belgeler dahilinde borçlu tarafından;

- Borçların nasıl ve hangi kaynaklarla yapılandırılacağının,

- Yapılandırma dışında şirket tarafından, borç ödeme ve faaliyetinin devamına yönelik alınacak tedbirlerin,

- Yapılandırma kapsamında kısa, orta ve uzun vadeli faaliyet planlarının,

Belirlenmesi gerekmektedir.

Başvuru formu ve eklerine ilişkin olarak formda yer alabilecek eksiklikler bakımından mevcut başvurunun geçerli başvuru olarak kabul edilip edilmeyeceğine Alacaklı Kuruluşlar toplantısında karar verilir.

1-KÜÇÜK ÖLÇEKLİ FİRMA UYGULAMASI

 

 

FİNANSAL SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN

YENİDEN YAPILANDIRMASI UYGULAMASI (14.10.2019)

Banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan küçük ölçekli şirketler (Finansal Kuruluşlara 25 Milyon TL Altında Anapara Borcu Olan Firmalar) için “Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY)” uygulamasına başlanmıştır.

Şartları sağlayan borçlu şirketlerin 08.11.2019 tarihli “Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması (Küçük Ölçekli Uygulama) kapsamında başvuru yapması ve aynı kapsamda anlaşma sağlaması gerekmektedir.

Uygulamayla borçlarını ödemeye niyetli olan, ancak gelir-gider dengesi bozulduğu için edimlerini yerine getiremeyen müşterilerin geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine imkân verilmektedir.

Yeniden yapılandırma uygulaması, 7168 saylı Kanun (Torba Kanun) ile 5411 sayılı Bankacılık Kanuna eklenen Geçici 32’nci maddesi kapsamında yürütülecektir. Bu düzenleme kapsamında bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile kredi ilişkisinde bulunan borçluların bu kuruluşlar nezdindeki kredi borçlarına ilişkin olarak, çerçeve anlaşma ve sözleşmeleri kapsamında alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine, üretim, yatırım, istihdam faaliyetlerini sürdürmelerine imkân sağlanmaktadır.

Banka ve finansal kurumlara 25 milyon TL ve altında kredi borcu bulunan küçük ölçekli şirketler FYY uygulamasından yararlanabilecektir. Haklarında iflas kararı bulunan borçlular FYY’den yararlanamayacaktır.

Yapılandırma kapsamına alınabilecek borçlular; en yüksek alacaklı üç alacaklı kuruluştan birine, Çerçeve Anlaşması ekinde belirtilen formata uygun bir Başvuru ve Taahhüt Mektubu’na sürecin gerektirdiği diğer belge ve bilgileri de ekleyerek başvuruda bulunurlar. Söz konusu ek bilgi ve belgeler dahilinde borçlu tarafından;

- Borçların nasıl ve hangi kaynaklarla yapılandırılacağının,

- Yapılandırma dışında şirket tarafından, borç ödeme ve faaliyetinin devamına yönelik alınacak tedbirlerin,

- Yapılandırma kapsamında kısa, orta ve uzun vadeli faaliyet planlarının,

Belirlenmesi gerekmektedir.

Mevcut başvurunun geçerli başvuru olarak kabul edilip edilmeyeceğine, ilk başvuru yapılan banka 5 iş günü içinde cevap verecektir.