4447 Sayılı Yasanın Geçici 19.Maddesi İlave İstihdam Teşviği (Belge Kanun No: 17103-27103)

 

(Bu madde 01.01.2018-31.12.2020 tarihleri arasında geçerlidir.)

 

1- İşçinin;

a- Kuruma (İŞKUR'a) kayıtlı işsizler arasından 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınması,

 

b- İşe girdiği aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve © bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olması,

 

c-İsteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmaması,

 

d-İşe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması kaydıyla,

 

      bu maddeyle sağlanan prim desteği 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanır.

 

Ancak bu süre;

•          İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın,

•          18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar

•          Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için

18 ay olarak uygulanır.

 

2-İşverenlerce;

 

a- İşyeri ile ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi,

b- Primlerin yasal süresinde ödenmesi,

c- Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması,

d- Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli,

durumlarında bu maddede belirtilen destekten yararlanır.